ผู้แทนจำหน่ายสินค้า Johnson Controls อย่างเป็นทางการ

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า Johnson Controls-Hitachi อย่างเป็นทางการ

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า Daikin อย่างเป็นทางการ